Loodgieter Installatiewerk Mytylschool  Hilversum

Project details

Locatie: Hilversum
Oplevering: 2019
Opdrachtgever:  Homij Technische Installaties
Architect: MAS Architectuur
Adviseur: Lenting Techniek 
BVO: 7000m2
Bouwkundige aannemer: Boele van Eesteren

Projectomschrijving

nieuwbouw Mytylschool ‘De Trappenberg’ ,school voor speciaal basis onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VSO) voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Zoeken